Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Sanat Tarihi okumak isteyen ve bu bölümü kazanan öğrencilere Sanat Tarihi Bilimi hakkında detaylı bilgiye ulaşmalarında kaynak olmak. Üniversitemiz başta olmak üzere ulaşabileceğimiz her topluluğa eserlerimiz, tarihimiz ve tarihi serlerimizi doğru koruma bilincine erişmelerinde dümen olmak. Farklı uygarlıkları, kültürleri tanıyabilen ve bu bilinçle çok yönlü düşünebilen kültürlü bir topluluk oluşturmak. Plastik sanatların algılanmasında yardımcı olmak. Tarih kokan Edirnemiz başta olmak üzere, dünyanın her köşesinden ülkeler ve şehirler hakkında ilk çağlardan günümüze kadar gelen tarihi süreci, eserleri, mimarileri, sanatçıları hakkında detaylı bilgiye ulaştırmak.

Faaliyetler:

Belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda paneller, söyleşiler, konferanslar düzenlemek.

Farklı bölümlerden öğrencileri topluluğumuz altında buluşturarak oluşturacağımız toplantılar ve etkinlikler düzenlemek. Geziler organize etmek. Bilgilendirici afişler, broşürler hazırlayarak üniversitenin ve Edirne’nin dört bir yanına dağıtarak bilgilendirmek. Anket ve röportajlar yapmak.

 

Etkinlikler
...